Home O CRNOJ GORI
Crna Gora apartmani Руски English  
 
 
 
     

 

85340 HERCEG NOVI,
Njegoševa 87b
MONTENEGRO
 
Dvorište objekta
Apartmani dvorište
     
 
VAZDUŠNI SAOBRACAJ

Vazdušna saobracajna komunikacija Herceg Novog sa domacim i inostranim emitivnim podrucjima i turistickim destinacijama odvija se preko tri medjunarodna aerodroma:
- Tivat (udaljen 23 km)
- Cilipi (Republika Hrvatska - udaljen 30 km)
- Podgorica (udaljen 112 km).

AERODROMI

Aerodrom Tivat
tel. +382 32 670 960
tel. +382 32 670 950

Aerodrom Cilipi
tel. +385 20 773 100

Aerodrom Podgorica
tel. +382 20 444 233
tel. +382 20 444 231

POMORSKI SAOBRACAJ

GRADSKA LUKA HERCEG NOVI
mob. +382 69 644 097
tel. +382 31 323 015
e-mail: port_hercegnovi@t-com.me

LUKA ZELENIKA
tel. +382 31 678 092
tel. +382 31 678 009

LUKA BAR
tel. +382 30 312 365
fax. +382 30 312 247
e-mail: lukabar@t-com.me

LUKA KOTOR
tel. +382 32 325 571
fax. +382 82 325 572
e-mail: portofkotor@t-com.me

LUKA RISAN
tel. +382 32 371 491

TRAJEKTNI SAOBRACAJ

Vezu izmedju Herceg Novog i Tivta odrzava trajekt koji saobraca na liniji Kamenari - Lepetane i Lepetane - Kamenari. U toku ljeta od 01.06. do 01.09. trajekt saobraca 24h na dan. U periodu od 01.09. do 01.06. u vremenu 06:00h - 23:00h trajekt saobraca non-stop, a u vremenu 23:00h - 06:00h trajekt saobraca na sat vremena.

Iz Kamenara: 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00

Iz Lepetana: 23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:30

"POMORSKI SAOBRACAJ" AD KAMENARI
tel. +382 31 673 522
fax. +382 31 681 040

DRUMSKI SAOBRACAJ

Drumski saobracaj iz Herceg Novog je povezan sa svim destinacijama širom Evrope.
AUTOBUSKA STANICA HERCEG NOVI
tel. +382 31 321 225

LOKALNI SAOBRACAJ

„BLUE LINE“ D.O.O. HERCEG NOVI
Trebinjska 48, 85347 Igalo
tel. +382 31 336 006 tel. +382 31 336002
fax. +382 31 336 003

e-mail: office@bluetravel-mne.com

TAXI STANICE

TAXI "MORE"
tel. +382 19730

HERCEG NOVI, Autobuska stanica
tel. +382 31 321 399

HERCEG NOVI, Ulica Save Kovacevica
tel. +382 31 321 271

IGALO, Sava Ilica
tel. +382 31 332 564

ŽELJEZNICKI SAOBRACAJ

Odvija se glavnim željeznickim pravcem Bar-Podgorica-Beograd-Subotica, sa krakom Podgorica-Nikšic, kao i pravcem Bar-Podgorica-Niš.

Željeznicka stanica Bar
tel. +382 30 312 210

Željeznicka stanica Podgorica
tel. +382 20 441 211